Movie Explorer

หากท่านไม่รู้จะดูหนังเรื่องไหน?

หากไม่รู้จะดูเรื่องอะไร ไปที่หนังแนะนำเลยค่ะ หรือไม่ก็ดูตามหมวดหมู่หนังและดูจากคะแนน IMDB ที่เยอะ ๆ เพื่อเป็นไกด์ แต่บางเรื่องคะแนน IMDB น้อยก็ไม่ใช่ว่าไม่สนุกนะค่ะ คะแนนไม่ได้เป็นเครื่องวัดทุกอย่าง :-)